5 tiêu chí bán hàng

tác phẩm đã thực hiện

12 TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM BẰNG ĐÁ

TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM CAO 2M

Tượng Phật Quán Âm bằng đá được tạc trên nền đá trắng tự nhiên, nguyên khối. Do bàn tay của các Nghệ Nhân Làng Nghề đá Non Nước Đà Nẵng tạc.

TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM NGỰ LONG CAO 5M

TƯỢNG PHẬT QUÁN TỰ TẠI CAO 2M

Tượng Phật Quán Âm bằng đá được tạc trên nền đá trắng tự nhiên, nguyên khối. Do bàn tay của các Nghệ Nhân Làng Nghề đá Non Nước Đà Nẵng tạc.

TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM CAO 6M

TƯỢNG TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG
Tượng Phật Tiêu Diện Hộ Pháp bằng đá được tạc trên nền đá xám tự nhiên, nguyên khối. Do bàn tay của các Nghệ Nhân Làng Nghề đá Non Nước Đà Nẵng tạc.

TƯỢNG PHẬT TIÊU DIỆN HỘ PHÁP

Tượng Phật Di Lặc bằng đá được tạc trên nền đá trắng tự nhiên, nguyên khối. Do bàn tay của các Nghệ Nhân Làng Nghề đá Non Nước Đà Nẵng tạc.

TƯỢNG PHẬT DI LẶC ĐÁ TRẮNG

Tượng Phật La Hán bằng đá được tạc trên nền đá xám tự nhiên, nguyên khối. Do bàn tay của các Nghệ Nhân Làng Nghề đá Non Nước Đà Nẵng tạc.

18 TƯỢNG PHẬT A LA HÁN

TƯỢNG TỔ SƯ ĐẠT MA

TƯỢNG CHÚ TIỂU BẰNG ĐÁ

Tượng Phật Địa Tạng Vương bằng đá được tạc trên nền đá trắng tự nhiên, nguyên khối. Do bàn tay của các Nghệ Nhân Làng Nghề đá Non Nước Đà Nẵng tạc.

TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Tượng Phật A Di Đà bằng đá được tạc trên nền đá trắng tự nhiên, nguyên khối. Do bàn tay của các Nghệ Nhân Làng Nghề đá Non Nước Đà Nẵng tạc.

TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ

Tượng Phật Bổn Sư bằng đá được tạc trên nền đá xám tự nhiên, nguyên khối. Do bàn tay của các Nghệ Nhân Làng Nghề đá Non Nước Đà Nẵng tạc.

TƯỢNG PHẬT BỔN SƯ

TƯỢNG PHẬT VĂN THÙ- PHỔ HIỀN

CHÂN DUNG NGHỆ NHÂN HOÀN THIỆN

Đèn Sân Vườn bằng đá được tạc trên nền đá xám tự nhiên, nguyên khối. Do bàn tay của các Nghệ Nhân Làng Nghề đá Non Nước Đà Nẵng tạc.

ĐÈN ĐÁ SÂN VƯỜN

công trình Khai minh

Video kỹ thuật hướng dẫn xử lý

Video hướng dẫn xử lý vết ố lâu năm trên đá

Bên cạnh ưu điểm của đá là sự bền bỉ bởi vốn sẵn có thì nhược điểm là càng để lâu ngoài trời cùng với thời tiết mưa, nắng kéo dài cùng các yếu tố như: lá cây, côn trùng, làm các vết ám,vết ố ngày càng trở nên ám vàng, ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề thẩm mỹ cũng như chất lượng đá. Nay, Khai Minh xin chia sẻ để quý vị có thể tự thực hiện ở nhà hoặc bất cứ sản phẩm đá nào. Nếu trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, xin gọi: 0917 586 586 để Khai Minh có thể hỗ trợ quý vị từ xa được tốt nhất. Trân trọng !
Xem tất cả